KÖZHASZNÚSÁG

A Nemzetközi Pumi Egyesület a 2011. december 31. napján hatályos, a jelenleginél még megengedőbb jogszabályok szerint közhasznú szervezetként került bejegyzésre. Az elkövetkező években az Egyesület előtt álló egyik legnagyobb kihívás, hogy ezt a közhasznú jogállást az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló új (2011. évi CLXXV.) civil törvény szerint is fenntartsuk.

A közhasznú jogállás nem alapvető feltétele Egyesületünk létezésének és céljaink elérésnek, de nagyban hozzájárulhat közös sikereinkhez. A közhasznúság egy minősítési besorolás, amely külön jogszabály alapján az “egyszerű” civil szervezeteknél nagyobb mértékű kedvezményekhez juttatja a szervezetet és a szervezet támogatókat. Közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megjelölést, amely bizonyos fokú biztosítékot jelent a támogatóknak az egyesület értékteremtő szándékával kapcsolatban.

A Nemzetközi Pumi Egyesültnek 2014. május 31. napjáig meg kell teremtenie azokat a kereteket, melyek alapján kezdeményezhetjük Egyesületünknek az új feltételek szerinti ismételt közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

Az új törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú szervezet 2014. május 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú. Ezek a szervezetek – köztük a Nemzetközi Pumi Egyesület – 2014. május 31. napjáig kezdeményezhetik az új törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételt. 2014. június 1. napjától csak az új törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

 

Melyek a közhasznúság feltételei az új törvény szerint?

A jelenlegi szabályozás szerint közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

Ehhez a közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet előterjesztő szervezetnek két egymást követő lezárt üzleti évben meg kell felelnie az alábbi követelményeknek, amely megfelelőséget a bíróság a nyilvántartás és a beszámoló adatai alapján állapít meg:
- közhasznú tevékenységet végez (hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez), és
- a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, és
- megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja a feltételek teljesülését. Ha a feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.


Hogyan tud a Nemzetközi Pumi Egyesület megfelelni az új feltételeknek?

Nézzük a feltételeket, egyesével:

1 - Közhasznú tevékenység

A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. Ennek a követelménynek a teljesítéséhez törekednünk kell arra, hogy rendezvényeinket, szolgáltatásainkat minél több – az Egyesülethez szorosan nem köthető – személyhez eljuttassuk. Ezt elsősorban az archívumunkkal, ismeretterjesztő kiadványainkkal és rendezvényeinkkel kívánjuk elérni.Hogyan segíthetsz? Vidd hírét ismerőseid körében az egyesületnek, rendezvényeinkre, programjainkra hívj el minél több barátot, ismerőst!

2 - Erőforrások

Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

Gazdálkodásunkat úgy kell alakítanunk, hogy a fenti feltételek közül egyet biztosan teljesítsünk. Elsődleges célunk, hogy az Egyesület pozitív eredményt érjen el, de emellett természetesen megcélozzuk az egymillió forintos átlagos éves bevételt is. Egyelőre nem tervezünk személyi jellegű kiadásokkal.Hogyan segíthetsz? Támogasd Egyesületünket tagdíjaddal, pumiShop-os váráslásaiddal, célzott felajánlásokkal.

3 - Társadalmi támogatottság

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az államháztartás alrendszereiből folyósított pénzeszközök nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti.

Mivel Egyesületünk 2015-ig biztosan nem kaphat 1%-is felajánlásokat, így ennél a követelménynél – a gazdálkodási keretek kialakulásáig – elsősorban az önkéntesek toborzását tervezzük.Hogyan segíthetsz? Ha még nem vagy tagunk, jelentkezz önkéntesnek! Ha már tagunk vagy, toborozz önkénteseket!